“Alles voor Mekaar, is er klaar voor!” Is de kop van een mooi artikel in De Heusdense Courant.